juli 30, 2021

Portaal robot

Een portaalrobot is een industriële robot. Portaalrobots worden gewoonlijk gebouwd in een soort modulair systeem, zodat zij flexibel kunnen worden aangepast aan de ruimtelijke omgeving en de eisen. Portaalrobots worden meestal gebruikt in de logistiek of assemblage omdat ze grote reikwijdten kunnen realiseren.
De robots worden gebruikt als een efficiënte variant van de automatisering van produktieprocessen op basis van de gebruikelijke robottechnologieën. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende verschillende soorten portaalrobots die worden gebruikt en geïnstalleerd naar gelang van de eisen, zoals
De eenvoudigste variant van de portaalrobot is het lineaire portaal. Hier liggen de te benaderen punten op een as. Voor de horizontale bewegingen beweegt de portaalwagen, de verticale bewegingen worden uitgevoerd door de portaalarm.
Indien een extra orthogonale beweging naast de longitudinale portaalbeweging noodzakelijk is, wordt dit opgelost door cantilever portalen voor korte afstanden en lichte gewichten die moeten worden gecontroleerd. Daartoe is op de hoofdwagen een cantileverarm gemonteerd die de portaalarm met grijper draagt.
Voor grote oppervlakken worden portalen gebruikt, waarbij een portaalarm overal op een groot oppervlak kan worden geplaatst.

Terug

Contacteer ons

Laten we het eens hebben over uw magazijnautomatisering!
Ons team van specialisten kan u volledige ondersteuning bieden van planning tot operationeel gebruik.

Neem contact op met

Mark van de weijer

Account Manager

+31 (0) 313 47 86 00 mark.vandeweijer@lalessels.com
Spring naar toolbar