30 júla, 2021

Tok materiálu

Zhruba povedané, materiálový tok popisuje logistický reťazec od dodávateľa k zákazníkovi. Zahŕňa všetky procesy od ťažby surovín, cez spracovanie až po distribúciu a cestu ku konečnému používateľovi. Zahrnuté sú tiež všetky procesy týkajúce sa prepravy, skladovania a testovania produktu. Všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci spoločnosti, sa označujú ako vnútorný tok materiálu.
Na rozdiel od logistiky sa materiálový tok zaoberá technickou, ekonomickou a organizačnou dopravou.
Aby sa trvalo optimalizoval tok materiálu v podniku, musí sa vopred vykonať analýza materiálového toku. Zaznamenávajú sa transportné procesy, pracovné toky a všetky úložné procesy. Cieľom tejto analýzy materiálových tokov je odhaliť slabé miesta materiálového toku a nájsť vhodné opatrenia na odstránenie týchto slabých miest.
Prostredníctvom cielenej analýzy materiálových tokov a optimalizovaných opatrení sa majú skrátiť časy priechodnosti, zlepšiť pracovné podmienky, ušetriť náklady a znížiť znečistenie životného prostredia.

späť

Kontaktujte nás

Poďme sa porozprávať o automatizácii vášho skladu!
Náš tím špecialistov vám môže ponúknuť plnú podporu od plánovania až po prevádzkové využitie.

Kontakt

Piotr Dratwa

Account Manager

+48 578 199 665 piotr.dratwa@reesinkls.pl
Prejsť na panel nástrojov