02 augusta, 2021

Dodatočné vybavenie (rekonštrukcia)

Slovo retrofit tvoria dve slová „retro“ a „fit“. Retro je latinské slovo pre dozadu a fit je anglické slovo pre prispôsobenie. Retrofit je modernizácia alebo rozšírenie existujúcich závodov a zariadení. V nemčine by sa to dalo charakterizovať ako prestavba, rekonštrukcia a dodatočné vybavenie.
Na rozdiel od novej akvizície je dovybavenie nákladovo efektívna alternatíva na uvedenie zariadenia do najnovšieho štandardu s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, zlepšiť kvalitu produktu, predĺžiť životnosť zariadenia a splniť súčasné zákonné požiadavky. Pretože základná štruktúra dodatočnej montáže zostáva rovnaká, nie sú vo výrobnej hale žiadne priestorové problémy ani zdĺhavé prestavby.
Ďalšou výhodou dodatočnej montáže je existujúca ochrana závodu, ktorá je stále zaručená, pričom akvizícia nového závodu nezaručuje získanie nového povolenia.

späť

Kontaktujte nás

Poďme sa porozprávať o automatizácii vášho skladu!
Náš tím špecialistov vám môže ponúknuť plnú podporu od plánovania až po prevádzkové využitie.

Kontakt

Piotr Dratwa

Account Manager

+48 578 199 665 piotr.dratwa@reesinkls.pl
Prejsť na panel nástrojov