Polityka prywatności i oświadczenie o plikach cookie

Polityka prywatności klientów Reesink Logistic Solutions BV

Wersja: Kwiecień 2018 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa (w pełnej przejrzystości i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami) podstawę, na której wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do naszych witryn internetowych, nabywa nasze produkty, wchodzi z nami w interakcje lub w inny sposób korzysta z naszych usług („Usługi„).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je traktować.

zakres

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności„Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje, dzięki którym możemy zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną, co zostało szerzej opisane poniżej w części „Gromadzone przez nas dane osobowe”.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy w odniesieniu do następujących osób:

Klienci: Gdy prowadzimy interesy z naszymi klientami (korporacyjnymi) (business-to-business), gromadzone przez nas Dane Osobowe dotyczą danych, które odnoszą się do naszych klientów i ich przedstawicieli/osób kontaktowych, takich jak adres e-mail przedstawiciela, numer telefonu służbowego i adres miejsca pracy. Tego typu dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak nasza strona internetowa, proces sprzedaży, rozmowy telefoniczne, formularze przesłane do nas, poczta elektroniczna lub wydarzenia biznesowe. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji firmowych, jeżeli z takich informacji firmowych nie można uzyskać danych osobowych osób fizycznych.

Osoby odwiedzające witrynę internetową: Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową (jako klient, przedstawiciel firmy lub w innym charakterze), Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, obejmują dane zebrane w wyniku rejestracji, aplikacji, zakupów, w związku z Twoimi zapytaniami, subskrypcją w celu otrzymywania marketingu bezpośredniego oraz dane zebrane automatycznie podczas przeglądania naszej strony internetowej.

KIM JESTEŚMY

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana i kontrolowana przez Royal Reesink B.V., z głównym miejscem prowadzenia działalności w Apeldoorn, w zależności od tego gdzie mieszkasz i z której z naszych usług korzystasz (dalej „Royal Reesink„,„my” lub„nas„).

Jeżeli skorzystali Państwo z naszych usług (takich jak zakup naszych produktów) poza niniejszą stroną internetową, firma Royal Reesink odpowiedzialna za wykorzystanie Państwa Danych osobowych będzie zależała od podmiotu Royal Reesink, z którym zawarli Państwo umowę. Przegląd obowiązujących odpowiedzialnych firm Royal Reesink można znaleźć tutaj.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Dane osobowe, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z Usług, obejmują następujące elementy:

 • Twoje dane kontaktowe. Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, oraz wszelkie inne dane kontaktowe, które nam podasz.
 • Dane zbierane automatycznie. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zbieramy dane automatycznie poprzez Państwa przeglądarkę lub urządzenie, wykorzystując pliki cookie i inne technologie do śledzenia odwiedzających na stronie internetowej (w tym Google Analytics) oraz do zbierania informacji o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookie.
 • Twoje dane finansowe. Informacje finansowe, które zostały nam ujawnione (na żądanie lub dobrowolnie) i mogą być powiązane z Państwem jako klientem, jego przedstawicielem lub osobą fizyczną, takie jak dane konta bankowego lub dane do faktury.
 • Twoje cechy osobiste. W tym płeć lub inne cechy osobowe, które są wymagane do identyfikacji klienta lub jego przedstawiciela.
 • Nagrywanie materiałów wideo. Kiedy wchodzisz do budynków lub pomieszczeń, jesteś nagrywany przez nasze systemy nadzoru wideo (CCTV). Możesz również zostać nagrany na materiale wideo podczas imprez lub targów, w których bierzemy udział i podczas których robimy materiał wideo.
 • Twój zawód i stanowisko pracy. Obejmuje to informacje na temat konkretnego (pod)sektora, w którym działasz.
 • Twoje korzystanie z naszych Usług. Gromadzimy informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z naszych Usług, takie jak dokonywane przez niego zakupy (online lub w ramach procesu sprzedaży), kwota i data zakupu, zakupiony produkt lub usługa, miejsce zakupu, metoda płatności itp.
 • Twoje dane komunikacyjne. Państwa prośby, ewentualne skargi i inne dane, które otrzymujemy, gdy komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub online.
 • Wszelkie inne dane osobowe. Obejmuje to wszelkie dane osobowe, które ujawniają nam Państwo w trakcie trwania Państwa stosunku umownego z nami, dobrowolnie lub na żądanie.

CO ROBIMY Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Royal Reesink gromadzi i wykorzystuje Państwa Dane Osobowe do poniższych celów i na podstawie przepisów prawa. Należy pamiętać, że o ile posiadamy już informacje o użytkowniku, możemy je wykorzystać do tych samych celów.

W celu wykonania naszej umowy z Państwem: W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Państwem a nami oraz w celu dostarczenia Państwu informacji i usług, o które Państwo proszą, w tym zarządzania i obsługi Państwa wniosków, zapytań lub skarg. Obejmuje to również reagowanie na prośby użytkownika w celu zapewnienia obsługi klienta, odpowiedzi na jego zapytania, zapewnienia mu pomocy technicznej, dostarczenia mu podstawowych informacji dotyczących Usług, z których korzysta itp.

Dla naszych uzasadnionych interesów handlowych: Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe (zarówno w formie zagregowanej, jak i indywidualnej), takie jak Państwa dane kontaktowe oraz Państwa elektroniczne dane identyfikacyjne w celu reklamowania naszych produktów i usług, nawiązywania z Państwem kontaktu w celach marketingowych lub innych celach handlowych, jeśli są Państwo istniejącymi klientami. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do analizy i poprawy jakości naszych produktów i usług, takich jak świadczenie usług dla klientów i usług posprzedażowych, oraz do zrozumienia Państwa jako klientów (optymalizacja klienta). Pozwala nam to ocenić, co może Cię zainteresować, zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które serwujemy Tobie i innym oraz dostarczyć odpowiednie reklamy. Ponadto, na podstawie historycznego korzystania z naszych Usług przez użytkownika, możemy kierować do niego reklamy lub inne materiały marketingowe, które są dostosowane do jego osobistych preferencji i doświadczeń.

Możemy również wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do innych naszych uzasadnionych interesów handlowych, takich jak prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej, rozwijanie i ulepszanie lub modyfikowanie naszych Usług, generowanie zbiorczych statystyk dotyczących użytkowników naszych Usług, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom, administrowanie naszą witryną internetową oraz działania wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne. W celu zapewnienia integralności systemu (na przykład zapobieganie hakerstwu, spamowi itp.); w celu ułatwienia naszej działalności biznesowej, realizacji polityki i procedur firmy; w celu umożliwienia nam przeprowadzenia transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja, sprzedaż, reorganizacja, przeniesienie aktywów lub przedsiębiorstw Royal Reesink, przejęcie, upadłość lub podobne zdarzenie; lub w innych uzasadnionych celach biznesowych dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Wykorzystanie informacji na podstawie zgody użytkownika:

Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe, o których mowa powyżej w części „Gromadzone przez nas dane osobowe”, w celu wysyłania Państwu informacji marketingowych (takich jak biuletyny, promocje, informacje o produktach lub aktualizacje usług) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych, telefonicznie lub w formie papierowej (np. ulotek), ale będziemy to robić wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody na takie działanie.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie; patrz sekcja Twoje prawa poniżej.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne: Wszelkie informacje, o których mowa powyżej w sekcji „Dane osobowe, które gromadzimy”, mogą zostać wykorzystane w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takiego jak prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej, stosowanie się do zgodnych z prawem żądań agencji rządowych i organów publicznych oraz przestrzeganie obowiązującego prawa i przepisów lub w inny sposób wymagany przez prawo.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Firma udostępnia dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

 • Administratorzy danych w ramach Royal Reesink Group. Państwa Dane osobowe będą udostępniane odpowiedzialnym spółkom Royal Reesink, które mogą wykorzystywać Państwa Dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności do wewnętrznych celów administracyjnych, celów zarządczych, celów analitycznych oraz innych celów związanych z działalnością. Państwa Dane Osobowe będą wykorzystywane przez spółki Royal Reesink do celów marketingowych tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych firm Royal Reesink można znaleźć tutaj[BC(2].
 • Dostawcy usług i podmioty przetwarzające dane. Od czasu do czasu angażujemy zewnętrznych dostawców, w tym:
 • Partnerów biznesowych, dostawców (takich jak dostawcy usług IT) i podwykonawców w celu realizacji wszelkich umów, które z nimi zawieramy lub w celu świadczenia usług w naszym imieniu;
 • Instytucje finansowe;.
 • Firmy leasingowe;
 • Firmy telemarketingowe i inne firmy reklamowe, które prowadzą działania marketingowe w naszym imieniu;
 • Dostawców usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, takich jak Google Analytics.

Świadcząc swoje usługi, będą oni uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych, otrzymywać je, utrzymywać lub w inny sposób przetwarzać w imieniu Firmy. Umowy zawarte przez nas z tymi dostawcami usług nie zezwalają na wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych do ich własnych celów (marketingowych). Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, firma podejmuje komercyjnie uzasadnione kroki, aby wymagać od stron trzecich odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych użytkownika i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy.

 • Dealerzy. Nasze usługi oferujemy naszym klientom bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych dealerów. W przypadku współpracy z naszymi dealerami, będziemy musieli ujawnić im dane osobowe użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem, podejmiemy komercyjnie uzasadnione kroki, aby wymagać od sprzedawców odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, będziemy prosić o Państwa uprzednią zgodę.
 • Osoby trzecie w przypadku wymogów prawnych. Ujawniamy również dane osobowe użytkownika, jeśli ujawnienie ich jest wymagane przez prawo lub w kontekście dochodzenia, wymogów regulacyjnych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego prowadzonego wobec nas, lub w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa witryny internetowej, nas lub naszych firm stowarzyszonych.
 • Transakcja korporacyjna. Ponadto informacje o naszych klientach, w tym Dane osobowe, mogą zostać ujawnione w ramach jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży, przeniesienia aktywów Royal Reesink, przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.
 • Za zgodą. Firma ujawnia również informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, innym stronom trzecim, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę lub zażądał tego.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Informujemy jednak, że Royal Reesink może przekazywać i przetwarzać Państwa dane osobowe w krajach innych niż Państwa kraj zamieszkania. Przepisy prawne tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych użytkownika. Royal Reesink lub strony trzecie, z których usług korzystamy, będą zatem dążyć do zapewnienia wszelkich odpowiednich zabezpieczeń oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w związku z takim przekazywaniem danych. W szczególności w przypadku Danych Osobowych przekazywanych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że zawarliśmy z odbiorcami Państwa danych niezbędne prawem umowy, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny organ nadzorczy, jeżeli jest to wymagane.

Mają Państwo prawo do otrzymania kopii wszelkich dokumentów przedstawiających odpowiednie zabezpieczenia, które zostały podjęte, składając wniosek za pośrednictwem strony gdpr@royalreesink.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Royal Reesink podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przy użyciu odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, tak aby były chronione przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą.

Podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do danych osobowych użytkownika do osób, które muszą mieć do nich dostęp w jednym z celów wymienionych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Ponadto, na mocy umowy zapewniamy, że każda strona trzecia przetwarzająca dane osobowe użytkownika w równym stopniu zapewnia poufność i integralność danych użytkownika w bezpieczny sposób.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane i wykorzystane (na przykład przez czas niezbędny do zapewnienia Państwu obsługi klienta, udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów technicznych), chyba że dłuższy okres jest niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub obrony roszczeń prawnych.

TWOJE PRAWA

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym prawie, użytkownik ma prawo do żądania, przeglądania, poprawiania, aktualizowania, usuwania, ograniczania lub kasowania Danych osobowych, które nam dostarczył lub jeśli chciałby zażądać otrzymania elektronicznej kopii takich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@royalreesink.com, określając swoje żądanie. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu prosimy o wskazanie, które Dane Osobowe mają zostać zmienione, czy też mają zostać usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób mają zostać ograniczone w korzystaniu z nich przez nas. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Należy pamiętać, że może zaistnieć potrzeba zachowania pewnych Danych osobowych w celach archiwizacyjnych i/lub w celu dokończenia wszelkich transakcji rozpoczętych przed żądaniem zmiany lub usunięcia.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@royalreesink.com z określeniem swojego żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, jeśli uzna, że gromadzenie i wykorzystywanie jego Danych osobowych narusza niniejsze Zasady ochrony prywatności lub obowiązujące prawo.

INNE STRONY INTERNETOWE

Nasze strony internetowe mogą, od czasu do czasu, zawierać linki do i z witryn osób trzecich, takich jak nasi partnerzy biznesowi, sieci mediów społecznościowych, organizacje branżowe i podmioty stowarzyszone. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych stron, pamiętaj, że strony te mają swoją własną politykę prywatności i nie ponosimy za nią żadnej odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

ZMIANY W POLITYCE

Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana. W przypadku zasadniczej zmiany charakteru wykorzystania Państwa danych osobowych lub gdy zmiana ta w jakikolwiek inny sposób dotyczy Państwa, zapewnimy przekazanie Państwu informacji z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie takiej zmiany.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub ogólnego postępowania z Twoimi danymi osobowymi, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres gdpr@royalreesink.com i pamiętaj, aby podać charakter swojego zapytania.


Reesink Logistic Solutions BV Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest kontrolowana przez Reesink Logistic Solutions BV (dalej „my” lub „nas”). Nasza strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie opisuje, jakich plików cookie używamy, do jakich celów je wykorzystujemy oraz dostępne opcje zarządzania tymi plikami.

Co to są ciasteczka?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu umożliwienia działania lub bardziej efektywnego działania stron internetowych, jak również w celu zapewnienia funkcjonalności dla odwiedzających, które mogą, na przykład, zwiększyć przyjazność dla odwiedzających.

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie lub zapewnić pewne podstawowe funkcje. Używamy plików cookie, aby zwiększyć funkcjonalność strony internetowej poprzez przechowywanie preferencji użytkownika, na przykład. Używamy również plików cookie, aby pomóc nam poprawić wydajność naszej strony internetowej w celu zapewnienia lepszych doświadczeń użytkownika.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tej strony, musisz mieć włączoną obsługę wszystkich plików cookie. Jeśli nie chcesz włączyć plików cookie lub chcesz wyłączyć określone pliki cookie, nadal będziesz mógł korzystać z witryny, ale może nie być w stanie korzystać z wszystkich jego cech lub funkcji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją dotyczącą zarządzania plikami cookie.

Pliki cookie, których używamy i cele

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów. Proszę zapoznać się z naszą Tabelą plików cookie na końcu tej strony, aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie pliki cookie pierwszej i trzeciej strony wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, dlaczego je wykorzystujemy i jak długo poszczególne pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jak zarządzać plikami cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasza strona przechowywała pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Użytkownik może dostosować swoje ustawienia tak, aby otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem niektórych plików cookie. Inną opcją jest dostosowanie ustawień tak, aby przeglądarka odrzucała większość naszych plików cookie lub tylko niektóre z nich.

Należy pamiętać, że jeśli nie chcesz zaakceptować żadnych plików cookie, nie możemy zagwarantować, że nasza strona będzie działać prawidłowo. Może się zdarzyć, że niektóre funkcje będą dla Państwa niedostępne lub że nie będą Państwo w stanie przeglądać niektórych części strony internetowej.

Należy pamiętać, że konieczna będzie zmiana ustawień dla każdej przeglądarki i urządzenia, z którego korzystasz. Procedury zmiany ustawień i plików cookie różnią się w zależności od przeglądarki. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce lub kliknij jeden z poniższych linków, aby przejść bezpośrednio do instrukcji obsługi swojej przeglądarki:

Dostępne jest również oprogramowanie, które może zarządzać plikami cookie za Ciebie.

Zmiany w polityce

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze zasady dotyczące plików cookie. W przypadku fundamentalnej zmiany, która wymaga od nas poinformowania Państwa o tym, lub jeśli zmiana jest w jakikolwiek inny sposób istotna dla Państwa, zapewnimy, że informacje zostaną Państwu przekazane z dużym wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem zmiany w życie.

Kontakt i zapytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące plików cookie stosowanych na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@royalreesink.com i wskaż charakter swojego zapytania.

NazwaKategoriaPrzeznaczenieData wygaśnięcia
GPSMarketingRejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie geograficznej lokalizacji GPS.Browsersession
PREFMarketingRejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z filmów z YouTube na różnych stronach internetowych.8 miesięcy
ODWIEDZAJĄCY_INFO1_LIVEMarketingPróbuje oszacować przepustowość łącza użytkowników na stronach z wbudowanymi filmami z YouTube.179 dni
YSCMarketingRejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących filmów z YouTube, które oglądał użytkownik.Browsersession

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o automatyzacji Państwa magazynu!
Nasz zespół specjalistów może zaoferować Państwu pełne wsparcie od planowania po eksploatację.

Kontakt

Piotr Dratwa

Account Manager

+48 578 199 665 piotr.dratwa@reesinkls.pl

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na naszą politykę prywatności.